Ønsker Kjeller på statsbudsjettet

0

Flymiljøet på Kjeller har en bred plass i norsk historie. Nå staker stiftelsen ut ny kurs for å bevare en av verdens eldste fortsatt operative flyplasser.

Vi skal jobbe fram en konseptstudie vi skal legge fram for Skedsmo kommune 15. desember, sier Finn Terje Skyrud, leder for Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark.

Han legger til at Kjeller, med over 20 flygende veteranfly, har et genuint og stort flyhistorisk miljø. – Skedsmo kommune har allerede satt av 250.000 kroner til denne studien.

Tenker helt nytt
Styremedlem Tore Blikom ser fram til å utrede konseptstudien.

– Vi utreder nå muligheten for å gjøre Kjeller flyplass om til et luftfartøysvernsenter, med vekt på å bevare kunnskapen om å bygge og operere fly fra flygingens vugge, det museale, formidling og aktiviteter. Dette kan føre til at vi får en fast plass på statsbudsjettet, på lik linje med de andre fartøysvernsentrene, sier Tore Blikom.

Frykt for kulturhistorien
Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Planen innebærer at Forsvarets leir på Kjeller skal avvikles.

Mange frykter at det vil føre til at det kulturhistoriske miljøet på Kjeller skal forsvinne når Forsvaret ikke lenger vil ha behov for rullebanen etter utfasingen av F-16 og Sea King i perioden 2020–2022.

Forsvarskomiteen viser imidlertid til at Kjeller var den første flyplassen i Norge, og at flyplassen spilte en viktig rolle under andre verdenskrig da den ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.

Utredning før jul
Tore Blikom er glad for at de har lokalpolitikerne med på laget.

– Det er vi helt avhengig av for å kunne gjennomføre det vi har av planer på Kjeller. Disse planene vil være et samspill med Skedsmo kommune, og vi skal legge fram en utredning for politikerne 15. desember, sier han.

Viktig norgeshistorie
Tore Blikom mener Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark nå har en viktig oppgave foran seg.

– Flyhistorien på Kjeller har betydd enormt mye for både militær og sivil luftfart. Kjeller har vært navet i denne utviklingen. Historien er full av dramatikk og norgeshistorie, og vi mener at et luftfartøysvernsenter på best mulig måte kan ivareta dette, sier han.

– Men den årlige flydagen ryker?

  • Nei, det tror jeg ikke. Vi ønsker å bevare en mindre del av rullebanen, som våre veteranfly kan bruke. I tillegg ser vi for oss mulighet for overflyginger av for eksempel F16. Nå skal vi jobbe med utredningen, som forhåpentlig vil føre til at både det flyhistoriske miljøet på Kjeller – og flydagen – vil forsette å være en del av kommunens historie.

Fakta

  • Kjeller flyplass åpnet i 1912 og er en av verdens eldste flyplasser i operativ drift.
  • De første flygingene på Kjeller var starten på Luftforsvaret og norsk flyging, som har sitt arnested på Kjeller gård og Kjeller flyplass.
  • Eier Forsvaret skal avvikle sin virksomhet på Kjeller i 2023. Over én million kvadratmeter areal frigjøres.
  • Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark jobber nå for å bevare det flyhistoriske miljøet og ønsker å etablere et luftfartøysvernsenter.

Kilde: Romerikets Blad. Tekst: Ola Einbu Foto: Øyvind Mo Larsen

Share.

About Author

Leave A Reply