Om oss

Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark ble vedtatt stiftet 11.juni 2014. Stiftelsen er etablert ved at Kjeller flyhistoriske forening(KFF), Nedre romerike flyklubb-Veteranflygruppa, Warbirds of Norway, Kjellervenner, Kjeller Gård A/S , Gloster Gladiator 423 stiftelsen, Norwegian Spitfire Foundation(NSF) har stilt en grunnkapital på kr 100.000.

Stiftelsens formål er å bevare og holde historiske fly i operativ drift i Norge og levendegjøre norsk flykultur- og luftfartshistorie for fremtidige generasjoner.

STYRET.

Finn Terje Skyrud, leder

Sigbjørn Modalsli, nestleder

Tore Blikom, økonomiansvarlig.

Styremedlemmer:

Frøydis Ulvin

Lars Ness

Tor Nørstegård

Roald Hansen

RÅD.

Stein Eriksen

Jon Helge Nordseth

Hanne K. Jakhelln