Okkupasjonshistorie på Kjeller

1

7. oktober lettet en Fieseler Storch fra Kjeller flyplass. Flyet er et resultat av 10 års restaureringsarbeide. Bak prosjektet står Tor Nørstegård som er sentral i veteranflymiljøet på Kjeller. Flyet med werknr. 1816 ble opprinnelig bygget som en av de siste i en serie på 800 ved Morane Saulnier Puteaux-fabrikken nord for Paris i 1944.

Fieseler Storch ble aktivt brukt av tyskerne under okkupasjonen av Norge. Tyskerne etterlot seg 55 Fieseler Storch etter krigen. Disse ble beslaglagt av RAF og dels brukt selv eller overlatt norske skvadroner som fortsatt var underlagt RAF. Mange av flyene var i dårlig forfatning og sommeren 1946 ble det nedlagt flyforbud. 10 fly ble gjenoppbygd på Flyfabrikken på Kjeller og ble senere brukt som ambulansefly.

Etter okkupasjonen av Norge 9. april 1940 tok tyskerne i bruk Kjeller som et vedlikeholdssenter for sine fly i Norge og Finland. Kjeller utførte blant annet reparasjoner på jagerfly av typen Focke Wulf Fw 190 og Messerschmitt Me 109, samt reparasjoner på fly ment for østfronten. De ansatte på Kjeller fikk valget mellom å flykte eller å fortsette og jobbe for okkupasjonsmakten. Bl.a. ble rasjoneringskortene inndratt for de som ikke stilte på jobb. Motstandsbevegelsen vokste tidlig fram på Kjeller og det ble gjennomført «gå sakte»-aksjoner og norske mekanikerne ble tvunget til å være med på prøveflygninger av reparerte fly, fordi tyskerne var redd for at flyene var sabotert. Første arrestasjonen kom i 1941 og det ble et skjerpet konfliktforhold mellom den tyske ledelsen og det store flertallet av de ansatte.

Fire ansatte mistet livet under okkupasjonen – en fordi han var jøde og ble sendt til konsentrasjonsleir og de tre andre for sin motstandskamp. De tre arbeiderne Arne Moe, Frank Olsen og Storm Weienholdt ble skutt av tyskerne ved standrett på Akershus 17. mars 1945.

Kjellers sentrale rolle for det tyske flyvåpenet fikk stor oppmerksomhet hos de allierte styrker, og Kjeller ble bombet to ganger under krigen. Først av amerikanske bombefly i 1943 og sist av engelske bombefly i 1944.

Bombingen medførte at tyskernes operasjoner på Kjeller ble flyttet og virksomheten opphørte i 1944. Totalt ble 15 nordmenn drept under bombeangrepene.

Foto: Erik T. Hoelsæter

Share.

About Author

1 kommentar

Leave A Reply