0

Luftfartøyvernsenter på Kjeller

I samarbeid med Lillestrøm kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) utarbeidet en studie om etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller etter…

0

Gloster Gladiator

I løpet av 1938 – 1939 fikk Hærens Flyvevæsen 12 fly av flytypen Gloster Gladiator. Den siste puljen på 6…

0

Luftfartøyvernsenter på Kjeller

I samarbeid med Lillestrøm kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) utarbeidet en studie om etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller etter…