Konseptstudien er levert

0


Det ble høsten 2018 nedsatt et utvalg bestående av representanter for Skedsmo kommune og Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) for å utrede mulighet for etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller. Utvalget har bestått av Per Gunnar Plassen og Jan Teksum fra Skedsmo kommune og Finn Terje Skyrud, Roald Hansen og Tore Blikom fra KFK. Mandatet for utvalget var å belyse følgende hovedpunkter:

  • Oppdatert behovsanalyse og krav til luftfartøyvernsenter
  • Organisasjonsmodell
  • Økonomi og finansieringsmodell
  • Oppdatert mulighetsstudie, evt. utvidet med «alternativ 4»
  • Skisser og visualiering

Konsepstudien ble levert Skedsmo kommune 21. desember 2018, etter en grundig gjennomgang av styret i KFK og er nå under behandling i kommunen. KFK vil komme tilbake med mer informasjon om innholdet i studien etter tilbakemelding fra Skedsmo kommune. Som en smakebit legger vi ut en visualisering av hvordan et Luftfartøyvernsenter kan bli, utarbeidet av Sivilarkitekt MNAL Morten S. Haave. Render: Bluearchitecture.

Share.

About Author

Leave A Reply