Kjellers historie

0

kjellergard2Det begynte på Kjeller i 1912, bare ni år etter verdens første motoriserte flyging. Kjeller flyplass er en av verdens eldste operative flyplasser.

Et jorde på gården Kjeller, ca 400 kvm stort, var den spede begynnelse. Det ga ca 100 meter til start og landing, men etter noen få år ble arealet utvidet til 700 kvm.

Det første flyet kom 1912 fra Frankrike i kasser og ble satt sammen på Kjeller. Første flyging fant sted en uke senere og dette var forløperen til Hærens Flyvevæsen som 1914 ble opprettet i med base på Kjeller.

1913 begynte man med vedlikehold og bygging av fly. Tidens Tegn besøkte Kjeller 29. april 1913 sammen med andre innbudte og neste dag hadde avisen en tegning fra den første «flyfabrikken».

Første sivile flyelev på Kjeller var Roald Amundsen. 1914 tok han sitt sertifikat og ble dermed den første med internationalt flyvercertifikat i Norge.

Første verdenskrig ga en økning i bevilgningen til forsvarbudsjettet og i 1916 ble flyplassarealet utvidet fra 40 til 650 mål. I tiden frem til 1918 ble det satt opp nærmere 100 bygninger, derav 16 flyskur eller hangarer.

Kjeller mellom krigene
Flygingen på Kjeller fortsatte og også flybyggingen skjøt fart. Det ble bygget en rekke flytyper på lisens, et av disse er bevart og flyr i dag på Kjeller. Flyfabrikken utviklet også en egen konstruksjon ved navn ”Kaje” som ble tatt i bruk av Hærens Flyvevæsen.

Kjeller under 2.verdenskrig
Krigen kom til Kjeller den 9.april, da bombet tyskerne plassen. Deretter ble den okkupert av tyskerne som straks satte i gang med å utvidet flyplassen. Kjeller Flyfabrikk ble vedlikeholdsbase for tyske fly og motorer, dette førte til at flyplassen ble bombet i 1943.

Kjeller etter 1945
Etter krigen har Forsvaret fortsatt med vedlikehold av fly og har utvidet sin virksomhet i takt med de fly Luftforsvaret opererer. I dag er virksomheten på Kjeller flyplass en av de aller største arbeidsplassene i Skedsmo kommune. 1955 ble Nedre Romerike Flyklubb stiftet og gitt adgang til å operere ut fra flyplassen.

Share.

About Author

Leave A Reply