Kjellers forsvarshistoriske betydning skal ivaretas

0

Stortinget vedtok 15. november den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Planen innebærer at Forsvarets leir på Kjeller skal avvikles. Det som vil stå igjen av Forsvarets aktiviteter er AIM Norway som er en videreføring Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller. AIM Norway utfører bl.a. vedlikehold av F-16 og Sea King samt produksjon av halefinner til det nye kampflyet F-35.

Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) deltok sammen med Skedsmo kommune i Stortingets høring om langtidsplanen og Forsvarskomiteen har etter dette følgende merknader til Langtidsplanen.

«Komiteen viser til at Kjeller ligger i et pressområde ved Lillestrøm i Skedsmo kommune, og at Forsvaret ikke vil ha behov for rullebanen etter utfasingen av F-16 og Sea King i perioden 2020–2022. Komiteen merker seg at det er funnet alternative løsninger for Forsvarets og Forsvarsmateriells virksomhet på Kjeller. Komiteen ser også at avviklingen av basen gir et betydelig potensial for verdiskaping for samfunnet, og at det er behov for byutvikling i området. Avvikling vil kunne gi betydelige salgsinntekter for staten. Komiteen støtter at Kjeller skal avhendes, omreguleres og utvikles for salg.

Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.»

Med støtte fra Skedsmo kommune har KFK utarbeidet en mulighetstudie for et veteranflysenter på Kjeller. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt at mulighetsstudien skal ligge til grunn for en fremtidig områderegulering av Kjeller. KFK forventer også at det er Mulighetstudien som skal være utgangspunkt for samarbeidet mellom Forsvarsdepartementet og Skedsmo kommune når Kjellers forsvarshistoriske betydning skal ivaretas. Et veteranflysenter med tilpasset rullebane antas å kreve ca. 15 % av arealet på Kjeller. Foruten de flygende veteranflyene skal veteranflysenteret inneholde modellkammeret og verkstedet som i dag drives av Kjeller flyhistoriske forening, KFF.

Det å ta vare på Kjellers forsvarshistoriske betydning i form av et veteranflysenter er derfor ikke i konflikt med de øvrige målsetninger i Langtidsplanen, som byutvikling i området samt salgsinntekter for staten. Et veteranflysenter vil også kunne bli den største turistattraksjonen på Romerike med de positive ringvirkninger det har.

Under er det linker til Mulighetsstudien samt NIKUs kartlegging av kulturminnene på Kjeller.

MULIGHETSSTUDIE KJELLER FLYHISTORISKE KULTURPARK BESKRIVELSE 040116

Vedlegg:

NIKU-rapport

Share.

About Author

Leave A Reply