Kjeller flyhistoriske kulturpark tar form

1
kfk-skisse3

Siv. ark Morten S. Haave har allerede festet noen ideer om et fremtidig veteranflysenter på tegneblokken.

Et samlet kommunestyre i Skedsmo vedtok ved årets budsjettbehandling å bevilge kr. 400.000 til en mulighetsstudie i regi av stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK). Mulighetsstuden skal munne ut i et forslag om et senter for flygende veteranfly på Kjeller flyplass.

Til gjennomføring av mulighetsstudien har KFK engasjert Norsk Institutt for kulturminner (NIKU), siv. arkitekt Morten S. Haave og siv.øk Tore Blikom. NIKU skal kartlegge de ulike kulturhistoriske verdier knyttet til området. Kulturmiljøet på Kjeller flyplass er omfattende. Det inkluderer i tillegg til flyverkstedene, en serie bygninger som var koblet opp mot funksjonene Kjeller i perioder hadde som bl.a. lærested for piloter og flyfabrikk. Boligbebyggelsen som vokste fram omkring arbeidsplassen er også særegen. Siv. ark. Morten S. Haave skal lage et skisseprosjekt for et fremtidig veteranflysenter som er tilpasset ulike scenarioer for Kjellerområdet. Siv. øk. Tore Blikom ar engasjert som prosjektkoordinator og skal sammenfatte en sluttrapport.

Finn Terje i cockpiten i veteranflyet Gloster Gladiator, flyet som forsvarte Norge i 1940.

Finn Terje i cockpiten i veteranflyet Gloster Gladiator, flyet som forsvarte Norge i 1940.

– Dette er et viktig gjennomslag for arbeidet med å sikre veteranflyaktivitetet på Kjeller, sier leder i KFK, Finn Terje Skyrud. Finn Terje Skyrud er flyger i SAS og har bakgrunn som F-16 pilot i Luftforsvaret. På fritiden opererer han et eget veteranfly på Kjeller.

Share.

About Author

1 kommentar

 1. Hei, født i 1932 kunne jeg i 1939 se hvordan våre 6 Gloster jagerfly kretse langsom men majestetisk over Oslo opplyst av noen enkle lyskastere. Folk var stolte, men Koht og gutta hadde jo forsikret at vi var nøytrale og ingen ville angripe oss. Makan for noen amatører for en som kom seg gjennom 5 år krig.
  Vi hadde jo 10 Curtis jagere liggende i deler og tyskerne lo godt og solgte dem til finnene.
  Våre nye jagerfly er en massiv motstander men står jo i enden på flyplasser med oftest bare en flystripe, ikke noe problem for en ubåt å pulverisere disse flystriper og da har vi alle eggene i en kurv.
  Hilsen fra en i Luftforsvaret Lutvann som etter 18 mnd utdanning i 1953 havnet som sambandsmann for vår Wampire i Jåttanuten KO ved Forus og som hadde lyst til å bli jagerflyer . Vi haddejo fått nye Thunderjet, men da en Thunder torpederte en militær innflyende Dakota over hodet på meg og mennesker og deler sildret ned rundt meg, så forsvant drømmen og jeg ble dataingeniør istedet.
  hilsen Thorbjørn Moberg
  Oslo

Leave A Reply