0

Gloster Gladiator

I løpet av 1938 – 1939 fikk Hærens Flyvevæsen 12 fly av flytypen Gloster Gladiator. Den siste puljen på 6…

0

Konseptstudien er levert

Det ble høsten 2018 nedsatt et utvalg bestående av representanter for Skedsmo kommune og Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) for å…