Historie
0

I løpet av 1938 – 1939 fikk Hærens Flyvevæsen 12 fly av flytypen Gloster Gladiator.…

1 2 3